...

Jak przygotować pliki

Dowiedz się w jakim formacie przesłać nam pliki z Twoją Pracą Dyplomową.

3

Rekomendowany format plików to PDF.

Jest to zalecane ze względu na to, że PDF zapewnia spójność między tym, co widzisz na ekranie, a tym, co zostanie wydrukowane. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko niezgodności w podziale stron, spisie treści, numeracji stron oraz układzie grafik.

W przypadku innych formatów istnieje ryzyko, że podział stron, spis treści, numeracja stron, czy nawet układ grafik mogą ulec zniekształceniu.

Przy druku jednostronnym, standardowe marginesy wynoszą: lewy – 3,5 cm, prawy – 2,5 cm, górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm.

Natomiast dla druku dwustronnego, zalecamy stosowanie marginesów lustrzanych, czyli lewy margines jest lustrzanym odbiciem marginesu prawego, zapewniając tym samym równomierne odstępy między stronami.

Nasza drukarnia nie edytuje plików ani nie dokonuje korekty treści. Wysyłany plik będzie bezpośrednio wydrukowany, dlatego zalecamy upewnienie się, że wszystkie elementy są tak umieszczone, jak zamierzasz, bez dodatkowych pustych stron czy zmian treści.